Opp
Sjøspeiding
Gruppen
Program
Midtholmen
SS Midtholm
Ordrebok
Album
RR-laget
Linker
Kontakt oss

Engøyholmen KFUK-KFUM
Sjøspeiderkurs


1. Snøhule og sikker ferdsel i vinterfjellet 11-13.03.22

Emner: Snøhulebygging, skredsikkerhet, skredsøk og sikkerhetsutstyr vinterfjellet.
Pris: 200,-
Påmelding innen 10.03.22 til : Karl Inge Tjøstheim
Kursplan sendes v. påmelding

2. Matros speiderbåt - videregående båtopplæring

Påmelding: aksel.tidemand.onarheim@lyse.net

3. Lettmatros speiderbåt - grunnleggende båtopplæring

Påmelding: aksel.tidemand.onarheim@lyse.net

4. Jungmann speiderbåt - grunnleggende båtopplæring

Påmelding: aksel.tidemand.onarheim@lyse.net

5. Annenstyrmann - selvstendig fører av båt under 8 meter i beskyttet farvann

Kunngjøring:Nettsider og epost distribuert til organisasjonens medlemmer.
Kursperiode:80 studietimer.
Andre opplysninger:Kurset er en del av speiderforbundets opplæringsstige for
sjøspeidere som er brukt i mange år. Lenke til annenstyrmann: https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/annenstyrmann.
Læringsmål:Kunne lede mannskap under selvstendige seilaser i beskyttet farvann
og i åpent farvann sammen med følgebåt. Få inngående kunnskap om båtbruk og ledelse av mannskap.
Målgruppe:Ungdom med god erfaring fra bruk av mindre seilbåt og ledelse av andre ungdommer.
Hovedtema:Videregående båtopplæring med mål om å bli godkjent som selvstendig fører
av båt under 8 meter i beskyttet farvann.
Emner:
1.Tilfredsstill kravene til Matrosmerket.
2. Vær med på minst fem dagsturer med speiderbåt, og vær med på det viktigste arbeidene om bord.
3. Lær de vanligste karttegnene på et sjøkart, og hvordan grunner og seilleder merkes.
Følg nøye med på kartet på tur og vis hvor båten til enhver tid befinner seg.
4. Lær de viktigste styringsreglene, og bruk av modeller for å vise forskjellige situasjoner hvor
det er fare for sammenstøt. Forklar eventuelle manøvrer. Lær de spesielle havne- og trafikkbestemmelser
som gjelder i fartsområdet.
5. Før en enkel loggbok ombord i en speiderbåt.
6. Vis god ferdighet i å manøvrere en seilbåt (som skipper) under ulike forhold (sette, reve og berge seil,
og trimme seil i forskjellige vindretninger), eller vis god ferdighet i å manøvrere en motorbåt.
Lær om faren ved å manøvrere for nær land eller opp til større skip under fart.
7. Lær å gjøre "mann over bord"-manøvrer under ulike forhold. Vis at du kan plukke en person opp
fra sjøen på ulike måter.
8. Vis at du kan velge havn, brygge og ankerplass ut fra hensyn til værforholdene, værmelding, flo og
fjære, havnebeskrivelse og grunneier.
9. Vis at du kan ankre opp og fortøye forsvarlig, lette anker og gå fra kai både i avskjermet og utsatt havn.
10. Lær om fredningsbestemmelsene i farvannene på ditt hjemsted.
11. Forklar hvilket sikkert bruksområde en båt har. Fortell om betydningen av passe antall personer ombord,
betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke.
12. Vis at du vet hvordan du bør opptre ombord når været blir for hardt. Vis at du kan bruke drivanker,
rigge til en provisorisk drivanker, og vis hvordan en ligger på været med drivanker ute. Legge en seilbåt
bi med seilet oppe.
13. Vis (forklar) hvordan du kan bringe flott eget grunnstøtt fartøy.
14. Vis at du kan bruke VHF-radio og at du kjenner reglene som gjelder ved bruk av radiosender ombord i båt. Nivå:Avansert/høyere nivå
Organisering og pedagogisk metode:
• Kurs
• Instruksjon og praktiske øvelser
• Dialog og drøftelse i grupper
• Ekskursjoner/studiebesøk
Læringsressurser:
• Eget kompendie
• -Seilbåter 10-25 fot
• -Basseng eller våtdrakter
• tauverk og brygge
• flytevester
• slepeutstyr
• drivanker
• VHF
Navn på lærer/faglig ansvarlig:Karl Inge Tjøstheim
Evaluering:Muntlig