Opp
Sjøspeiding
Gruppen
Program
Midtholmen
SS Midtholm
Ordrebok
Album
RR-laget
Linker
Kontakt oss

Engøyholmen KFUK-KFUM
Gruppen

Engøyholmen KFUK-KFUM
4085 HUNDVÅG (tlf. 906 10 969)

Foreningens kontonr: 3201.11.26374
v/Aksel T. Onarheim
Solhøgda 4
4017 Stavanger

Mål for sjøspeiderarbeidet:

Sjøspeiderne i Stavanger stiftet våren -95, er tilsluttet Norges KFUK og KFUM - speidere. Arbeidet har til mål å gi hjelp for at de unge skal lære å mestre praktiske livssituasjoner og oppdra til personlig selvstendighet, medmenneskelighet og samfunnsmessig ansvar og mellomfolkelig forståelse. Speiderarbeidet bygger på kristne grunnverdier.
I virksomheten legges det vekt på friluftsliv, praktisk og fysisk trening. Gjennom et trinnvis treningsprogram gis det økt ansvar og medbestemmelse, og mulighet for individuell utfoldelse og samarbeid med andre. Speidingen skal ha som ramme - et godt kameratskap i et trygt miljø, og er et åpent tilbud til barn og unge i Stavanger distrikt. Sjøspeiderne legger spesiell vekt på maritime aktiviteter. I tillegg til den vanlige, speider- faglige instruksjonen får speiderne opplæring og trening i sikkerhet til sjøs, båtvett og båtbruk. Speiderne skal også kunne delta som mannskap på større båter, etter ønske får de seiltrening og muligheter til å bruke våre tilgjengelige båter på egen hånd.