Opp
Sjøspeiding
Gruppen
Program
Midtholmen
SS Midtholm
Ordrebok
Album
RR-laget
Linker
Kontakt oss

Engøyholmen KFUK-KFUM
Gruppen

Engøyholmen Kystkultursenter, Engøy
4085 HUNDVÅG (tlf. 51548466)

Foreningens kontonr: 3201.11.26374   kontingent er 1200kr pr år
v/Aksel T. Onarheim
Solhøgda 4
4017 Stavanger

Møtested Ormøykaien kl. 17.30. Møtet skal være ferdig til kl. 20.00 Etter høstferien er møtested Engøyholmen og møterne skal være ferdig til kl. 19.30). Se også program.    Husk speiderdrakt til møtene og dessuten varme uteklær. Ta med eget flyteplagg hvis du har.

Aspirantene følger troppsmøtene som er felles for hele troppen og har egne møter i aspirantpatruljen på dager merket med patruljemøte.

Lederne

Patruljene

RR-laget

Mål for sjøspeiderarbeidet:

Sjøspeiderne i Stavanger stiftet våren -95, er tilsluttet Norges KFUK og KFUM - speidere. Arbeidet har til mål å gi hjelp for at de unge skal lære å mestre praktiske livssituasjoner og oppdra til personlig selvstendighet, medmenneskelighet og samfunnsmessig ansvar og mellomfolkelig forståelse. Speiderarbeidet bygger på kristne grunnverdier.
I virksomheten legges det vekt på friluftsliv, praktisk og fysisk trening. Gjennom et trinnvis treningsprogram gis det økt ansvar og medbestemmelse, og mulighet for individuell utfoldelse og samarbeid med andre. Speidingen skal ha som ramme - et godt kameratskap i et trygt miljø, og er et åpent tilbud til barn og unge i Stavanger distrikt. Sjøspeiderne legger spesiell vekt på maritime aktiviteter. I tillegg til den vanlige, speider- faglige instruksjonen får speiderne opplæring og trening i sikkerhet til sjøs, båtvett og båtbruk. Speiderne skal også kunne delta som mannskap på større båter, etter ønske får de seiltrening og muligheter til å bruke våre tilgjengelige båter på egen hånd.